2017. szeptember 23., szombat, Tekla és Líviusz napja van, holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.
Vitaindítók, gondolatébresztők BOLDOGOK, AKIK BÉKÉT TEREMTENEK Rick Boxx


Két vezető beosztásban dolgozó kollégám közt egy régóta tartó viszálykodás rontotta meg a kapcsolatot, olyannyira, hogy az már-már a céget is veszélyeztette. Miután minden cégen belüli békéltető próbálkozás kudarcba fulladt, megkérdezte tőlem a vezérigazgató, hajlandó lennék-e közvetíteni a felek közt.
Mindketten Jézus Krisztus követőinek vallották magukat, tehát joggal reménykedtem, hogy ez valamelyest megkönnyíti majd a dolgomat. Végighallgatom és igyekszem megérteni mindkét fél álláspontját, aztán pedig megpróbálok biblikus tanácsot adni a köztük lévő konfliktus megoldására.
Miután mindegyiküket külön-külön meghallgattam, leültünk együtt is, és elmondtam nekik, hogy szerintem mi Isten szándéka ebben a helyzetben. Egy pillanat múlva tanúja lehettem annak, milyen döbbenetes módon munkálkodott Isten mindkettőjük szívében. Egymásra néztek, majd testvérekként ölelték meg egymást, akik közt Krisztus a közös pont. Ezután imádkoztak egymásért, és elkötelezték magukat arra, hogy ezt a jövőben is megteszik majd.
Amint figyeltem munkahelyi kapcsolatuk eme spontán gyógyulását, Jézus szavai jutottak eszembe a Máté evangéliumából (5: 9): „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.”
Egy olyan világban élünk – beleértve a munkahelyünket is – ahol a viszálykodás és az ellenséges hozzáállás a szabály, nem pedig a ritka kivétel. Az üzleti és szakmai világban a versengés, a féltékenység, a bosszúállás és egyéb romboló érzelmek kevés helyet hagynak a békességnek. Sőt: a konfliktus mára már olyannyira közhely lett, hogy a béketeremtés képessége szinte teljesen kiveszett. Ezért van nagy szükség a „béketeremtőkre”, ahogy azt Jézus is hangsúlyozta.
Ebben a szituációban kivételes, áldott helyzetben voltam: láthattam, Isten milyen hatalmasan munkálkodott ennek a két embernek az életében. Nem a szaktudásom, a vesékbe látó képességem vagy egyéb trükkös technikák tették lehetővé számomra, hogy elősegítsem a konfliktus gyors megoldását. Isten cselekedett. De az is igaz, hogy Ő „béketeremtőket” használ a gyógyításban, és nem kizárt, hogy téged is használni szeretne.
Fontos megjegyezni, hogy különbség van a béketeremtés és a „béke-tettetés” közt. A „béke-tettetés” legtöbbször pusztán egy konfliktuskerülő hozzáállást takar: bolond módon máshova nézünk, hátha eközben a probléma magától megoldódik, de ez általában nem következik be.
A béketeremtés ezzel szemben annyit jelent, hogy céltudatosan a konfliktusra – és az abban érintettekre – koncentrálok, miközben nem tévesztem szem elől a fő célt: hogy mindenki számára elfogadható megoldást találjak. Ideális esetben a megoldás mindenki számára kedvező, és senki nem érzi úgy, hogy az ő szükségleteit és érdekeit nem vették figyelembe.
A béke jellemezzen mindenkit, aki Jézus Krisztus követőjének vallja magát. Ez persze arra is kötelez bennünket, hogy segítsünk békét teremteni, ahol csak lehet. Ez azonban nem mindig könnyű – a viszályból harmóniát teremteni kemény munka, de attól még erre int minket az Ige: „Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.” (Zsidókhoz írt levél 12: 11)

 

Csak bejelentkezés után tudsz hozzászólni.

Keresés